Uffe Elbæk

”Jeg vil have rigtige samtaler”

Uffe Elbæk


Hvad tænker du om kompleksitet og dit arbejde med Alternativet?

Det afspejler en samfundsanalyse, og selvfølgelig også hvordan du går til en given opgave. Der ligger jo en masse design og en masse bevidste valg i det. Det vi bedriver er faktisk dobbelttænkning, hvor processen er lige så vigtig som produktet - og omvendt. Vi kunne ikke have startet Alternativet op uden at have haft et konkret mål. Vi havde et konkret mål om at komme ind på Christiansborg. Det betyder enormt meget for motivationen. Og vi havde faktisk en ret detaljeret plan for hvordan vi ville komme derhen. Men samtidig er vi åbne for, at den plan hele tiden bliver justeret af den kontekst, vi er i, hvem vi møder og hvad der sker. Vi er meget strukturerede og meget i detaljen, men samtidig er vi ikke bange for gå væk fra planen. Det kræver en dynamisk tilgang og en vis smidighed, som i høj grad er forudsætninger for, at man trives med kompleksitet – snarere end at forsøge at komme den til livs.


Så I arbejder meget med planer og struktur?

Ja – men I vil ikke kunne finde traditionelle artefakter. I vil f.eks. ikke kunne finde mit kontor – og I vil ikke kunne finde traditionelle statusartefakter.  Hvis folk skal forstå vores måde at arbejde på, så skal de se det som et fiskenet. Hvis I ser på vores gruppemøde her til formiddag, så vil I ikke kunne se, hvor magten er henne. Vi sidder rundt om et bord og rundt langs væggene i lokalet. Jeg sidder ikke for bordenden, og det er ikke altid MF’erne sidder ved bordet. Det handler om at få en organisation, der er enormt tillidsbaseret og enormt selvledende. Og det handler om hvordan vi gør hinanden gode. Men når der skal træffes beslutninger, så rejser fiskenettet sig op og så er hierarkiet tydeligt.


Hvad tænker du om forskellige deltagelsesformer og kompleksitet?

Vi bruger ikke ordet kompleksitet. Men vi er meget optaget af, hvad der er bæredygtigt og

ikke bæredygtigt . Vi er optaget af livsduelige fællesskaber - hvad skal til for at der bliver dannet liv. 


Folk hader kompleksitet, og hader, når tingene bliver for komplekse. Men jeg synes, det er mere interessant, når det er komplekst. I vores samfund kan du ikke tvinge nogen til at deltage. Du ville ikke kunne tvinge mig til det her interview, hvis jeg ikke gad. Det er kun ved at etablere emotionelle strenge, at vi kan noget til at ske. Og de folk, der kan etablere emotionelle strenge, de kan få ting til at ske. Dér kan vi snakke om samskabelse.


Med højskolebevægelsen var der sammenfald mellem en ny økonomisk forståelse -  andelsbevægelsen - og et nyt dannelsesbegreb – nye måder at lære, og nye måder at være sammen på. Jeg mener, at vi står foran sådan en tid igen i dag. Hvis vi kigger på de tre traditionelle sektorer: Den offentlige sektor, den private sektor og den frivillige sektor. Det vi kan se, er at ingen af de tre sektorer, kan løse de udfordringer verden rummer lige nu. Så problemerne i samfundet, når vi snakker om miljø, ressourcekrise, emotionel krise og systemkrise, så tvinger det nye organisationsformer frem. Tiden kalder på nye måder at organisere os på. Det er heller ikke længere kun økonomien, der motiverer os. Det er mening, der motiverer os – og mening skaber vi sammen. Så både på et metaplan og på et mikroplan understøtter det hinanden, og det giver potentiale til en ny social innovationsbølge.


Hvor henter du din inspiration fra til at afprøve nye deltagelsesformer?

Noget af det handler nok om den tid, jeg voksede op i. Jeg er enormt privilegeret ved at være vokset op i en tid, hvor vi lærte at arbejde i kollektiver, og opleve hvad en gruppe mennesker kan udrette, når de er engageret i noget. Jeg har oplevet, at når du sidder rundt om et bord og træffer en beslutning – så kan du faktisk godt få det til at ske. En del af det er også et opgør med autoriteter, og en tro på at det hér – det kan vi godt gøre bedre.


Og så er jeg drevet af at gøre rummet større, så det bliver mere interessant. Jeg vil have rigtige samtaler. Så kan det være svære samtaler, men det skal være rigtige samtale.


Interviewet af Jesper Gregersen og Sune Bjørn Larsen 23.9.15.