Testimonials

Efter at have læst ”At lede efter kompleksitet” ser jeg organisationer i et lidt andet lys. Jeg smittes af den ro og refleksivitet, der opstår, når jeg læser bogen, og kan allerede mærke, at det har indflydelse på min måde at agere på i organisationer. Det er inspirerende og lettilgængelige øvelser, som nemt ville kunne gennemføres i teams, i coaching eller individuelt hos den enkelte leder. Dette er en bog, jeg vil have med i mine tanker og i mit arbejde i mange år frem…


Vi skal se kompleksiteten i sin helhed for at kunne finde veje at gå sammen. Denne bog kan læses af ledere på alle niveauer samt af alle, som kan blive fanget i døde rutiner og bureaukrati…


Sidst, men absolut ikke mindst, har bogen opnået nye højder i kunstnerisk, æstetisk og taktil læseoplevelse. De smukke og enkle tegninger med dybde og følelse fuldender denne bogs troværdige mission.

Christina Giordani Langeland, cand.psyk

Anmeldelse i Erhvervspsykologisk Tidsskrift December 2017


Det har anmeldere og ledere sagt om bogen

Sune Bjørn Larsen og Jesper Gregersens nye bog At lede efter kompleksitet er en imponerede viderebygning af Ralph Staceys teori, og forfatterne lykkedes på fremragende vis med deres ambitiøse mål om at skabe en letforståelig ramme, der kan guide organisationer og mennesker der ønsker at blive bedre til at håndtere kompleksitet. Jeg anbefaler bogen til ledere i min organisation, fordi den giver en inspirerende og forfriskende ærlig beskrivelse af den svære virkelighed som ledere og konsulenter kender, men som sjældent deles i litteraturen, og fordi jeg oplever at de fire kompleksitetskompetencer som forfatterne har identificeret, har potentialet til at ændre og forbedre radikalt på den måde vi forstår ledelse og organisationsudvikling.

Simon Grum, Organisationspsykolog, Novo Nordisk

Jeg kan varmt anbefale at man som leder bruger et par timer på at læse denne bog!

Laila Lunddorf, Centerleder, Køge kommune


At lede efter kompleksitet er en fornuftig bog om det der kommer efter New Public Management. I lighed med tidens pædagogik lægges vægt på, at konflikter også er en del af tilværelsen… Bogen har et meget indbydende layout med interessant udnyttelse af de grafiske muligheder.

Bogvaegten.dk

Bogen er, som titlen beskriver, til ledere på alle niveauer. På bagsiden beskrives, at bogen henvender sig til ledere, som ønsker at tage deres kompleksitet i organisationer alvorligt. Min oplevelse er dog, at bogen også henvender sig til os, som gør – og her fungerer som en støtte i forhold til at søge andre veje end at henlægge sig til de strategier, som følger af New Public Managementbølgen med effektmålinger og handleplaner. I stedet beror den på grundlæggende værdier omkring vigtigheden af relationer, engagement, stemning og motivation, som for mig giver mere mening ind i den hverdag, som man agerer i som leder.

Psykologernes Fagmagasin